HỌC BẠ ĐIỆN TỬ

Công cụ kết nối từ nhà trường đến phụ huynh


Tìm hiểu thông tin

Học bạ điện tử là gì?

Giáo dục hiện là mối quan tâm chung của cả xã hội. Chất lượng giáo dục phụ thuộc vào cả ba thành phần là gia đình, nhà trường và xã hội. Việc kết nối các thành phần trên tạo ra một môi trường giáo dục tốt ngày càng trở nên quan trọng. Trước đây việc trao đổi thông tin bị giới hạn về thời gian và hình thức, chủ yếu là qua các cuộc họp định kỳ do nhà trường tổ chức, khả năng trao đổi thông tin giữa nhà trường và gia đình không được cập nhật và bị nhiều hạn chế.

Với sự phát triển mạnh mẽ của viễn thông và công nghệ thông tin trong giáo dục. Sau hơn 02 năm đầu tư và phát triển, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN VIỆT NAM đã sẵn sàng cung cấp và triển khai dịch vụ Học bạ điện tử giúp gắn kết giữa Nhà trường và Gia đình một cách tốt nhất và nhanh nhất, đáp ứng được nhu cầu ngày nay của các bậc Phụ huynh.

Bằng dịch vụ Học bạ điện tử Quý Phụ huynh học sinh (PHHS) có thể cập nhật thành quả học tập mới nhất của con em mình như điểm kiểm tra môn học, hạnh kiểm, học lực, nhận xét của Giáo viên chủ nhiệm (GVCN), v.v… Các thông tin này được gửi đến PHHS thông qua số điện thoại mà phụ huynh đăng ký và được lưu lại trong trong Học bạ điện tử giúp nhà trường và PHHS có thể theo dõi được quá trình học tập của con em mình.

Ngược lại, nhà trường cũng có thể thông báo cho phụ huynh các thông tin trên hay các thông tin học vụ khác liên quan tới hoạt động của trường hay hội phụ huynh, v.v… khi cần thiết.

Việc trao đổi thông tin giữa PHHS và Nhà Trường thông qua các hình thức sau:

Qua tin nhắn

Thông tin được cập nhật tới PHHS thông qua số điện thoại đăng ký bằng hình thức tin nhắn.

Qua cổng thông tin

PHHS truy cập www.hocbadientu.com để cập nhật thông tin và xem đánh giá của nhà trường.

Qua E-Mail

Thông tin được tổng hợp và gửi đến địa chỉ e-mail của phụ huynh học sinh.

Dành cho phụ huynh.

Tra cứu thông tin học sinhVui lòng cung cấp số điện thoại di động đã đăng ký với nhà trường để xem thông tin của học sinh.

Dành cho nhà trường

Hướng dẫn sử dụng dành cho giáo viên

Là người thường xuyên thao tác với hệ thống và cũng là người phụ trách dữ liệu của lớp mình, giáo viên đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống Học bạ điện tử.

Hướng dẫn sử dụng dành cho giáo vụ

Giáo vụ đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống Học bạ điện tử. Là người quản lý, giám sát hoạt động của các tài khoản và là người có quyền cao nhất tác động lên dữ liệu.

Đăng ký khởi tạo website nhà trường

Đối với các trường sử dụng dịch vụ HỌC BẠ ĐIỆN TỬ sẽ được cung cấp một website trường học miễn phí sau khi gửi thông tin đăng ký

Liên lạc với chúng tôi.

Vui lòng chọn hình thức liên lạc với chúng tối để được hỗ trợ tốt hơn.